Gewasverzorging

Gewasverzorging

Onder gewasverzorging verstaan wij bemesting, gewasbescherming en mechanische onkruidbestrijding. Thermische onkruidbestrijding (met water of hete lucht) wordt gebruikt om half- en hele verhardingen onkruidvrij te maken.

Bemesten wordt gedaan door kunstmest te strooien of door inzet van meststrooiers. Om het werk zo goed mogelijk uit te voeren zijn onze machines uitgerust met weeginstallaties en GPS.

Gewasbescherming en onkruidbestrijding voeren wij uit met machines met spuitbomen vanaf 1,5 meter tot en met 39 meter en met mechanische schoffelmachines. Daarnaast beschikken onze machines over GPS sectie-afsluiting en een automatisch besturingssysteem.