Speciale Projecten

 

Speciale Projecten

RVR heeft de laatste jaren veelvuldig voorbereidend terreinwerk gedaan voor diverse grote evenementen die plaatsvinden o.a. in het recreatiegebied Spaarnwoude. Denk aan zand uitrijden en het leggen van rijplaten, zodat alle toeleveranciers hun producten kunnen aanleveren. Of het uitrijden van houtsnippers, zodat de bezoekers bij regenval niet tot aan hun enkels in de blubber staan.

Door onze jarenlange ervaring met agrarische en cultuurtechnische werkzaamheden in het recreatiegebied Spaarnwoude kennen wij dit gebied als geen ander. Vaak wordt de RVR dan ook ingehuurd om festivalterreinen weer op te knappen.

Wij doen dit d.m.v. de volgende werkzaamheden:

Storende lagen doorbreken door het grasland te beluchten

Bezanden van grasvelden

Gaten uitvullen en aanleveren van de grond

Slepen (licht egalisatiewerk voor kleine oneffenheden)

Vertidraineren t.b.v. waterberging

Doorzaaien en aandrukken

Leveren graszaad en kunstmest

Kanten van paden en greppels opknappen

Indien nodig verzorgen wij ook de Klic-melding