Watergangen

Watergangen

Klepelmaaien, maaikorven en baggeren behoren tot onze diensten waarbij wij gebruik maken van diverse soorten materieel.

Het is van groot belang dat deze werkzaamheden veilig en effectief plaatsvinden en schade aan natuur en milieu wordt voorkomen. Daarom hebben onze medewerkers certificaten voor het juiste Flora- en Faunabeheer.

RVR heeft veel ervaring in de landbouw, maar onderhoudt ook watergangen in de openbare ruimte, zoals parken en recreatieterreinen.

Ook voor de plaatsing van beschoeiing of een damwand kunt u bij de RVR terecht.