Groenbeheer

Groenbeheer

Onkruidbestrijding, maaien en verzorgen van grasvelden, graskanten snijden, opruimen van vrijgekomen vegetatie zijn vormen van dienstverlening die wij veelal uitvoeren voor overheden, waterschappen, recreatieschappen en projectontwikkelaars.

Onze kennis en expertise heeft er toe bijgedragen dat wij onze klanten langdurig van dienst zijn en wij jaarlijks het beheer verzorgen bij diverse gemeentes en grote terreinbeheerders.